Copenhagen Institute Blog

Med COIN-Bloggen kommenteres løbende på dagsaktuelle emner. Vi vil søge at præge debatten, sådan at de skjulte konsekvenser ved nye former for indgreb, afgifter, skatter, forbud bliver gjort mere synlige.

<  Januar 2015  >
Man Tir Ons Tor Fre lør Søn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Søg

Kategorier


Arkiv

Account

Syndiker denne blog

08/28/07

State monopoly bad for health

Permalink Af Category: ForbrugerfrihedSimon Espersen, 08:49:50 pm, Categories: Monopoler, Sundhed, Økonomi, Profit, Forbrugerfrihed, U.S.A., TIMBRO, Johnny Munkhammar,

[A]cross Europe, efficiency in health care has plummeted. Whereas private-sector competitors have an incentive to adapt new technologies and reorganize, state-sponsored monopolies have no profit motive driving them to seek greater efficiency. So the taxpayers get less and less for their money.

In 1975, for instance, most Swedish doctors averaged nine consultations per day. Today, that number has plummeted to four. Much of this drop is the result of burdensome administrative tasks, as doctors now devote 80 percent of their time to paperwork. Needless to say, this greatly impacts the availability of care.

- Thus writes Johnny Munkhammar in America delivers better health care than Europe

See also DOCTORS ALLIANCE.

Permalink

13/08/07

Liberalisterne: Forbrugerministeriet bør nedlægges

Permanent link Af Kategori: ForbrugerfrihedSimon Espersen, 22:01:46, Kategorier: Forbrugerformynderi, Liberalisterne, Forbrugerfrihed, Forbrugerstyrelsen,

"Liberalisterne - Frihed og Velstand" foreslår Forbrugerministeriet nedlagt. Forbrugerminister Carina Christensen har med sit forslag om en genstandsgrænse for søde drikkevarer i stil med den, vi kender for alkohol, skudt helt forbi målet. Med sin formynderiske måde at sammenligne sukkerholdige læskedrikke og alkohol udstiller Carina Christensen endnu engang sit eget ministeriums manglende berettigelse i den offentlige sektor. - Det kan man læse hos Liberalisterne.

Dagens kommentar på www.coin.dk handler i øvrigt om forskellen på den offentlige og den private sektor.

Permanent link

08/01/07

Individualism and personal choice vs. collectivism, regulation and the use of statistics in health

Permalink Af Category: ForbrugerfrihedSimon Espersen, 12:34:14 am, Categories: Rygning, Forbrugerformynderi, Individualisme, Forbrugerfrihed, Forbud, Folkesundhed, Forbudstid, Rusmidler, Stimulanser,

[U]sers [of a given substance or stimulant] are in fact users by choice. People always choose a particular substance, which does something in particular for them. Maybe the function of a substance is to ensure relaxation, concentration, reduce stress, or to reap a concrete reward that helps one to stay fit - as in the "use" of endorphin.

Thus the reasonable approach to describing the personal tradition of some particular use, is that these habits are contextual and chosen for some other purpose aside from their mere effect (They have a social function, a psychological function, etc.)

The above is of course also a theme concerned with individualism vs. collectivism: - The banning politicians and regulators do simply not see all these individual and meaningful purposes. It is impossible to do this by way of statical material. The health regulators only see the harmful cumulated effects (or the dangers to nationalized health budgets).

State regulators using statistics therefore cannot realize what good some particular substance does for a particular person in his or her own life. Furthermore, the last fact also explain why regulators and banners always wants to ban more, and never cease to find areas where they would like to curtail even more freedoms.

Read more in The war on substances that are part of somebody’s total quality of life.

Permalink

28/07/07

Government regulation vs. the american way of life

Permanent link Af Kategori: ForbrugerfrihedSimon Espersen, 16:21:57, Kategorier: Konkurrence og Regulering, Sikkerhed og Integritet, Forbrugerformynderi, Forbrugerfrihed, Reklamer, Appeasement, Reklameforbud, Forbudstid,

Som en replik til nye tiltag, der vil føre til øget statskontrol med borgernes nikotinforbrug lyder det således fra radioværten Rush Limbaugh:

- Cigarettes are what they are. Everybody knows it. The idea that we need to ban further advertising and we need to put bigger warning labels on there is just a bunch of libs who won't leave you alone! When you as an American have freedom -- and we do -- the freedom encompasses a lot of things, including the right to do dumb stuff, to do destructive things. You have that right, and liberals somehow, for some reason want to just take control of every aspect of your life as possible, and every time you accede to letting them have it, or big government -- which is primarily run by liberals and these agencies and so forth, the career appointments, the bureaucrats and so forth; that's who primarily populates them -- you're just letting them have more and more control over your life. Now, you say, "What's wrong with them regulating this? What's wrong with them regulating that?" Where do you stop that? What's wrong with people regulating themselves? Where did that vanish to? Kilde

Læs også Statsløs regulering .

Permanent link

25/07/07

Anti-rygning og afskaffelse af den personlige frihed

Permanent link Af Kategori: ForbrugerfrihedSimon Espersen, 13:49:42, Kategorier: Rygning, Forbrugerformynderi, Tøjleri, Forbrugerfrihed, Forbud, Forbudstid, Ayn Rand Institute,

On the principle of individual freedom, those who are concerned about the hazards of smoking have every right to work to persuade--but not force--others to choose not to smoke. But the anti-smoking movement and today's paternalistic government reject the principle of individual freedom. On the premise that individuals are incapable of governing their own lives, the government dictates to us what we may or may not do in an ever-expanding number of realms: from medical treatments to retirement planning, to what kind of cooking oil we may consume, to forbidding flavorful cigarettes.

There is no realm that is off-limits to such a government. Once we accept the government's right to ban flavorful cigarettes, by what principle will we resist when anti-obesity activists try to ban our favorite, tasty, high-calorie foods? Or when 'investor advocates' ban us from making government-designated 'risky' investments? Americans should assert their rights, take responsibility for their own lives, and demand an end to the paternalistic state.

- Det siger Alex Epstein fra the Ayn Rand Institute, som en kommentar til et nyt forbudsforslag i Washington om at forbyde bestemte former for smagsstoffer i cigaretter.

Permanent link

Kasakhstan

Danmark er lige så ringe til at forhindre kræftdødsfald som Kasakhstan. Det er primært den danske livsstil med røg og druk kombineret med manglende forebyggelse og lange ventetider i sundhedsvæsenet, der giver Danmark international rekord i antallet af kræftdøde, erfarer Berlingske Tidende. [...] Mens 167 ud af 100.000 danskere dør af kræft, er tallet i eksempelvis Sverige kun 116 og i Finland 115. Danske og internationale forskere peger enstemmigt på rygning som hovedårsagen til den nedslående rekord. - Det kunne man læse i Sjællandske den 16. juli.

I flere kommentarer på bloggen er der nu peget på, hvordan kollektivisering af sundhedsvæsenet øger omkostningerne; og hvordan kollektivisering fører til øget ansvarsforflygtigelse (Det sidste forhold har man også beskæftiget sig med på 180grader.dk).

Kollektiviseringens konsekvenser handler eksempelvis om, at man hæver priserne ved at beskytte bestemte brancher - jævnfør atter de seneste posteringer (et nyt forslag vil beskytte lægestanden yderligere mod private konkurrenter). Det handler også om, at man vil bestemme adfærden i "Folkesundhedens navn".

Som det er blevet påpeget, fører den afledte stagnation så også til, at forbrugsmønstrene låses fast, og at man holder sig til det, man kender. Reklameforbud, forbud mod alternativer til rygning, forbud, der fører til, at man indenfor nydelsesmiddelområdet ikke må udfordre det i praksis beskyttede, har derfor en række konkrete negative konsekvenser.

Og hvad er så de folkevalgtes reaktion på den forringelse af livskvaliteten som deres afskaffelse af valgfriheden samt fordyrelsen af deres protektionistiske adfærd fører til? Svaret er: mere af det samme; altimens man så taler om personligt ansvar. For at dette ansvar kan give mening må friheden imidlertid følge med. På en række områder er frihedskulturen ved at blive erstattet af en forbudskultur.

Permanent link

23/07/07

Sundhedsstaten

I går omtalte undertegnede Sundhedsstyrelsens forslag om at lukke for private virksomheders skønhedsbehandlinger.

I pressemeddelelsen via Presswire kan man læse at: al penetrering af hud [vil] kun [kunne] foretages af læger, fremgår det af en bekendtgørelse, som Sundhedsstyrelsen har skrevet. Det betyder formentlig, at alle former for blodprøver, tatoveringer, akupunktur, piercinger mv. fremover kun må foretages af læger. Dertil kommer hårfjerninger, peeling, tandblegning og hudslibning, som i dag bliver udført mange steder over hele landet – og med forsvindende få bivirkninger. Se Sundhedsstyrelsen vil lukke branche.

En parallel, der dokumenterer en tendens er tobaksområdet, hvor indstillingen er, at man ikke blot vil forbyde rygning stadigt flere steder; men man vil samtidig ikke tillade alternative tobaksprodukter solgt af private. Også her vil man monopolisere og nationalisere, mens man forbyder. Der er altså nogle, der profiterer af sådanne forbud.

Målsætningen er med andre ord, at nikotinforbruget skal være statskontrolleret. (Ligesom man har forsøgt det i Sverige på alkoholområdet). Det fremgår eksempelvis af en artikel fra Australien fra den 4. juli.

Argumenterne er imidlertid også hørt herhjemme blandt andet fra Kræftens bekæmpelse, hvor man i øvrigt ikke mener at røgfritobak kan bruges til rygeafvænning. Læs mere her. - Den sidste indstiling er imidlertid i strid med resultaterne fra Sverige, hvor der er klare indikationer på at øget valgfrihed har ført til færre rygere. Læs mere her.

En anden interessant parallel (udover tendensen til monopolisering og nationalisering) er således at, i begge tilfælde er det lægestanden, der agerer som den monopoliserende branche; det vil sige den branche, som opnår en gevinst ved at blive et (endnu mere) beskyttet erhverv. Og det er netop forventeligt, i kraft af denne branche i almindelighed har meget tætte forbindelser til de politiske beslutningstagere.

Forbrugerne er så dem, der betaler - dels i form af tabt valgfrihed, og dels i form af højere priser på det, der stadigvæk vil være tilladt. De højere priser skyldes således at konkurrencen begrænses. Der er vel at mærke samtidig tale om en form for protektionisme og konkurrenceafvikling, som man i Konkurrencestyrelsen aldrig kunne drømme om at forholde sig til.

Endelig skal det tilføjes at meget tyder på at man generelt ikke har forstået hvorfor "folkesundhed" grundlæggende er et facistisk begreb: - Det er det, eftersom man ved ikke at anderkende individuelle præferencer og borgernes frihed (herunder deres ejendomsret, der er garanten for, at disse præferencer kan udleves i praksis - og jævnfør eksempelvis den nye rygerlov) sætter sundhed over frihed. Netop i totalitære stater hylder man således folkesundheden mere end noget andet. Og det er i den retning man bevæger sig.

Målene, der sættes fra oven bliver naturligvis ikke opfyldt, eftersom resten af befolkningen mister glæden og motivationen til at leve og til at handle selvstændigt. Til sidst mister man bare også friheden til at protestere. Det bør man derfor gøre nu.


Regeringen hævder i øvrigt for tiden, at den vil føre værdikamp. Så kunne den jo kæmpe med de offentligt ansatte ridemestre.

Permanent link

22/07/07

Sundhedsstyrelsen vil lukke branche

Birgit Balling må lukke sin skønhedsklinik. Hun har ellers lige investeret 3-400.000 kr. i en IPL, et lysapparat, som hun bruger til at fjerne hår og akne med hos kunder. Samme apparat og fremgangsmåde benyttes af læger, men fra 1. september er det kun lægerne, der må bruge apparatet, siger Sundhedsstyrelsen. Birgit Ballings uddannelse, hendes investeringer og butik bliver med et slag gjort værdiløse. Hvis hun vil fortsætte, er hendes eneste mulighed at lukke butikken og søge job – og godkendelse – som ”medarbejder” hos en læge. Og det er ikke kun Birgit Balling, der må lukke. Et uigennemtænkt lovforslag fra Sundhedsstyrelsen lægger nemlig op til at fratage en hel branche sit levebrød.

Presswire: Sundhedsstyrelsen lukker en hel branche

Netop i går blev der opstillet en hypotese om at administrationen, det vil sige de offentligt ansatte i styrelser og ministerier, i vid udstrækning er dem, der sætter dagsordnen; og at de politikere, der formelt har magten derefter lader sig inspirere (læs mere her).

I kraft af ideforladtheden og principløsheden agererer de politiske beslutningstagere mere som bureaukratiets håndlangere. De lancerer, blåstempler og godkender de initiativer, der kommer fra bureaukratiet.

En artikel i JP i går, hvor de konservative slår endnu et slag for "folkesundheden" og formynderiet, bidrager yderligere til at bestyrke tesen.

Stormløbet ind mod midten handler ikke mindst om at give efter for kollektivismen, som er det fundament en formindsket privatsektor og en forvokset offentlig bygger på.

Kollektivisme handler netop om at afskaffe muligheden for, at man kan ernære sig som selvstændig erhvervsdrivende.

Når man stemmer på midtsøgende partier stemmer man netop for mere nationalisering, hvilket er, hvad der er tale om med ovennævte konsekvenser af sundhedsstyrelsens forslag. - Man ønsker ensartede ydelser, hvor standarden opstilles af staten.

Det skal i anledningen også bemærkes, at Claus Hjort Fredriksen nu lover at føre borgerlig værdikamp. På 180grader.dk, hvor man kan læse sidstnævnte historie viser en online-meningsmåling, at vælgerne ikke tror på det. Og det er der ingen grund til at gøre.

Får vi et sent valg bliver der som nævnt tidligere måske mindst tre nye mulige alternativer til de to kollektiviserede regerings-partier.

Permanent link

21/07/07

EU-rapport fremhæver et sundere og mindre reguleret Sverige

Permanent link Af Kategori: ForbrugerfrihedSimon Espersen, 18:45:04, Kategorier: Rygning, Sundhed, Ansvar og Muligheder, Forbrugerformynderi, Tøjleri, Forbrugerfrihed, Forbud,

Ifølge en ny EU-rapport om skadelighed forbundet med røgfri tobak kan man læse, at svensk røgfri tobak er 90 procent sundere end rygning. I overensstemmelse med den røgfri tobaks udbredelse er der i Sverige færre tobaks-relaterede sygdomme og dødsfald.

Ifølge rapporten været det været vanskeligt, at påvise øget risiko for kræft, hvad angår brugen af de røgfri produkter, der i Sverige bruges til erstatning af cigaretterne. De produkter, der er anvendes mest i Sverige, er imidlertid forbudte i resten af EU.

I Health Effects of Smokeless Tobacco Products - Preliminary Report: kan man således læse følgende:

Side 107: A recent study using a modified Delphi approach (judgement by a panel of experts) to estimate the relative hazard of snus concluded that the product was likely to be approximately 90% less harmful than smoking (Levy et al. 2004b).

Side 109: One recent modelling study has suggested that the adverse effects of use of snus by people who would not otherwise smoke, or would have quit tobacco use completely rather than switching to snus, would probably be substantially outweighed by the health gains realised by smokers who switch to snus or quit entirely through snus. In this study, the availability of snus was considered likely to produce a net benefit to the health at the population level (Gartner et al. 2007). However, whilst a full discussion of the above issues is beyond the scope of this report, it is our strong view that any decision to permit the wider use of STP must also ensure that the hazards of STP are minimised, and their marketing and use carefully monitored and controlled to maximise benefit to public health. It has been suggested that this would be achieved best by radical reform of current systems of tobacco and medicinal nicotine product regulation (Bates et al. 2003, Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians 2002).

Dagens kommentar på RÆSONBLOG handler om fordelene ved forbrugerfrihed. Læs Stat, marked og forbrugerfrihed.

Permanent link

18/07/07

Mikrobryggerier vs. bumletog

Permanent link Af Kategori: ForbrugerfrihedSimon Espersen, 15:22:17, Kategorier: Innovation og Vækst, Forbrugerformynderi, Forbrugerfrihed, Protektionisme, Intervention, Alkohol, DSB,

Danskerne holder lidt igen med både øl, vin og de stærkere sager. Der blev sidste år nedsvælget 25 millioner liter øl, hvilket er et fald på en million liter. Forbruget af vin var også en million liter mindre og endte på 20 millioner, og endelig faldt konsumeringen af spiritus og alkoholsodavand fra ni til otte millioner liter.

- Det kan man læse via Ritzau/Børsen/Euroinvestor.

Her fremgår det vel at mærke også, at man ryger lige så meget, som man har gjort tidligere.

I en kommentar i Kristeligt-Dagblad den 6. juni fremsatte undertegnede således en tese om, at en højere grad af forbrugerfrihed, netop førte til et stigende fokus på smag og nydelse - frem for effekt. I Sundhed, kvalitet og forbrugerfrihed hænger sammen skrev jeg blandt andet at:

[Det] virker [...] som om det større udvalg inden for alkoholens område netop er, at man i stigende omfang orienterer sig efter smag og ikke effekt. Er det i grunden så underligt, at valgfrihed gør os mere kræsne?

Endvidere kunne man læse at: De sundhedsmæssige og sociale konsekvenser af forbudstidens USA, hvor alkohol blev gjort til et tabu ved at blive kriminaliseret, og som førte til unødvendige skæbner, må derfor tilfalde datidens politikere. På samme måde må de negative konsekvenser af, at vi i Danmark og EU i kraft af reklameforbud og andre former for markedshæmmende regulering [indenfor andre områder] holder os til de samme, traditionelle nydelsesmidler og dermed også lever mindre sundt, end vi ville gøre det, tilsvarende henføres vor tids regulatorer.

For at sætte tesen hårdere op, kan man også forstille, at staten tilbød en bil, og at man samtidig ikke kunne købe forskellige biler fra private udbydere. Så ville man fokusere på, om man havde råd til statens bil eller ikke. I kraft af den friere konkurrence (som handler om at virksomheder kappes om at opfylde forbrugernes ønsker) kan vi derimod tage stadigt flere ting for givet, og fokusere på individuelle tilpasninger. Dér hvor der findes områder, hvor politikere forhindrer konkurrencen om at levere variation, er derfor højst sandsynligt også dér, hvor man ser et mere skadeligt forbrug, end det der ellers ville være tilfældet. Nogle af disse områder, hvor det sker i Danmark, nævnes så i kommentaren citeret foroven. Helt overordnet handler denne tese i øvrigt om at et frit marked maksimerer antallet af beslutningstagere (Det vil sige: frie borgere gives mulighed for selv at tage stilling).

Selvfølgelig skal der i forbindelse med konkurrenceforhindring (og dermed fravær af forbrugerfrihed) også nævnes DSB, der for tiden fejrer 40 års jubilæum i hastighedsstagnation. DSB - Det ta'r den tid, det ta'r! Et stort "tillykke" til monopolet.

Permanent link

<< Forrige side ::