Copenhagen Institute Blog

Med COIN-Bloggen kommenteres løbende på dagsaktuelle emner. Vi vil søge at præge debatten, sådan at de skjulte konsekvenser ved nye former for indgreb, afgifter, skatter, forbud bliver gjort mere synlige.

<  Januar 2015  >
Man Tir Ons Tor Fre lør Søn
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  

Søg

Kategorier


Arkiv

Account

Syndiker denne blog

20/05/14

Mine nyheds-artikler på www.180grader.dk

Permanent link Af Kategori: Simon EspersenSimon Espersen, 15:13:18, Kategorier: Journalistik, Simon Espersen, www.180grader.dk,
Permanent link

19/02/14

Hvad skal vi med socialdemokratiet hvis sagen gælder middelklassen?

Permanent link Af Kategori: Simon EspersenSimon Espersen, 13:42:38, Kategorier: Konkurrence og Regulering, Økonomi, Markedsøkonomi, Socialdemokratiet, Kapitalisme, Liberalisme, Simon Espersen, Nick Hækkerup,

På internetmagasinet Pio Pio fortæller socialdemokratiets Nick Hækkerup at det moderne socialdemokrati først og fremmest er der for middelklassens skyld (og altså ikke for de "svage" eller for de fattige"):

Ifølge ham er det middelklassen, der skaber sammenhængskraften i samfundet og løfter dem, der har brug for det, ud af dårligdom skriver netavisen.

- Men hvis Socialdemokratiet først og fremmest er til for middelklassens skyld, så er det da slet ikke til at forstå hvad vi skal med partiet jf. industrialiseringens og kapitalismens evne til at skabe middelklasser i alle dele af verden.

Læs mere:

Hvad skal vi med socialdemokratiet hvis sagen gælder middelklassen?
http://www.coin.dk/default.asp?aid=1811

Permanent link

26/09/11

Sult i 41 afrikanske lande

Permanent link Af Kategori: Simon EspersenSimon Espersen, 17:16:57, Kategorier: Afrika, U.S.A., Heritage Foundation, Simon Espersen,

"Ifølge deres egne udsagn, har den gennemsnitlige fattige [amerikaner] tilstrækkelige midler til at varetage alle essentielle behov samt til at opnå lægebehandling for familiemedlemmerne i løbet af året, når behovet er der", lyder det fra Heritage [Foundation].

USA's fattige sulter således ikke. Men det gør imidlertid 925 millioner mennesker i de ikke-industrialiserede lande, som ifølge "The World Food Programme" ikke får tilstrækkeligt med mad til at kunne leve et normalt og aktivt liv. På organisationens hjemmeside: www.wfp.org optræder USA således heller ikke over de 72 lande i verden, hvor sulten ifølge WFP hersker. Det gør i stedet 41 lande i Afrika, 8 lande i Syd- og Mellemamerika; 18 lande i Asien og 5 lande i Mellemøsten.

Læs mere om USA's fattige her:

http://www.180grader.dk/Udland/taenketank-usas-fattige-lever-relativt-godt

Læs mere om fattigdom i ikke-industrialiserede eller ikke-kapitalistiske lande her:
http://www.wfp.org

Læs om sammenhængen mellem velstand og frihed her:
http://www.heritage.org/Multimedia/InfoGraphic/Prosperity-linked-to-economic-freedom

Permanent link

29/08/11

Artikler på 180grader.dk

Permanent link Af Kategori: Simon EspersenSimon Espersen, 23:45:29, Kategorier: Simon Espersen,
Permanent link

04/01/11

Jagten på demokratiske tilsagn til tyveri vs. respekt for ejendomsretten

Permanent link Af Kategori: Simon EspersenSimon Espersen, 10:15:17, Kategorier: Hans-Hermann Hoppe, Socialdemokratiet, Simon Espersen, www.180grader.dk,

Etik tager som bekendt ikke afsæt i flertallets dominans, men i hvad der er det gode for menneskets og godt for mennesket som væsen at gøre. Etik er i modsætning til jagten på demokratiske tilsagn til tyveri via skattekronerne en objektiv måde at orientere sig på. Her opstilles generelle regler for hvad der er den fornuftige måde at leve på. Det er ud fra sådanne ideer at respekten for den enkelte og den private ejendomsret stammer fra. De er udviklet ud fra en ide om hensigtsmæssighed og hvad der fører til en ”naturlig orden” (for nu at bruge sociologen Hans Herman-Hoppes udtryk).

Man kan altså ikke leve etisk på andres bekostning, sådan som det sker når man erstatter frihedsrettigheder med ”materielle rettigheder”[...]

Læs mere:
http://www.180grader.dk/Politik/de-politiske-68ere

Permanent link

09/11/10

89'erne - politiske visioner fra en borgerlig revolution

CEPOS' forlag udgiver bogen "89'erne" redigeret af Nikolaj Gammeltoft og Mikael Jalving. Antologien har 62 bidragydere - heriblandt undertegnede og Copenhagen Institutes stifter Chresten Anderson.

Forordet til ”89'erne – politiske visioner fra en borgerlig revolution” begynder således:

"Tre årstal skiller sig ud i de seneste 50 års kulturhistorie i Danmark og resten af den vestlige kulturkreds. 1968, 1989 og 2001.

1968 markerer studenteroprøret i Vesteuropa. 1989 markerer borgeroprøret i Østeuropa. 2001 markerer islamisternes angreb på USA.

Det er i skæringsfeltet mellem disse skelsættende årstal, at denne antologi er blevet til. De fleste bidrag er skrevet efter 11. september og folketingsvalget den 20. november 2001, der gjorde Anders Fogh Rasmussen til ny statsminister i Danmark, men flere af bidragene trækker implicitte eller eksplicitte tråde tilbage til 68' og 89'. Bidragene hører hjemme i en borgerlig generation, der opponerede mod 68-generationen med mere end et ”nå” og som var med til at berede jordbunden for et borgerligt regimeskifte i dansk politik med Anders Fogh Rasmussens valgsejr – eller under alle omstændigheder gav stemme til det forandrede Danmark. ”..

Læs mere her:
www.cepos.dk

Køb bogen her:
bogpriser.dk

Permanent link

14/12/09

Hysterisk klimapolitik

For 120.000 år siden var mængden af CO2-indholdet i luften 78 pct. af hvad det er tilfældet i dag, vandstanden var i gennemsnit seks meter højere, og planeten var betydeligt varmere, end den er det i dag. [kilde]

For såvel 1.000 som for 500 år siden var klimaet også varmere: For 1.000 år siden var gennemsnitstemperaturen på omkring 24,5 gr. C. De næste 500 år oplevede planeten først et fald i temperaturen med næsten 2 gr. C (til 22,5 gr. C), før temperaturen atter steg til lidt under de 24 grader gr. C. Den nuværende gennemsnitstemperatur på omkring 23 gr. C svarer i øvrigt til temperaturen på omkring Jesu tid (alt dette målt ved havets overfladetemperatur). [kilde]

En række af disse temperaturstigninger og fald har i øvrigt været drastiske set med historiens målestok. Temperaturforandringerne har ikke desto mindre været aldeles uvæsentlige, når det gælder den menneskelige evne til at overleve og til at forbedre egne livsvilkår. Mennesket har til alle tider været i stand til at tilpasse sig. Og befolkningerne i de frie og industrialiserede lande har tilpasset sig bedst.

Klimaforandringer, herunder ændringer i gennemsnitstemperaturen, er den normale tilstand, når det gælder livet på klodens overflade. Store og voldsomme drivhuseffekter eller modsatrettede - kølehuseffekter har fundet sted i hele planetens historie.

Betydelige klimaforandringer sker derfor helt uden menneskers påvirkning af klimaet. Ideen om menneskets indflydelse, når det gælder klimaforandringer, er, som den fremtræder i medierne, derfor også vildt overdrevet.

Klimaets dynamik

Hvordan vil Kyoto-tilhængere eksempelvis forklare perioden 1940-1970, da den globale gennemsnitstemperatur faldt, mens mængden af CO2-indholdet i atmosfæren samtidig steg? [kilde]

De kan kun forklare sådanne fænomener, der modbeviser enhver idé om nogen simpel sammenhæng, ved at gøre op med deres egne forudsætninger og dermed indrømme, at klimaet har sin helt egen dynamik.

De påståede simple sammenhænge mellem mængden af CO2-indhold i atmosfæren og gennemsnitlige temperaturstigninger holder derfor ikke. [Kilde. Se også Scotese og Berner.]Der er blot tale om en tvivlsom og - fra et menneskeligt og naturhistorisk synspunkt - i øvrigt temmelig uinteressant teori.

Det mest foruroligende ved EU's klimapolitik, herunder det fastsatte mål for, hvor meget temperaturen må stige (hvem sagde storhedsvanvid?), er derfor først og fremmest, at denne absurde politik, som også Kyoto-aftalen er en del af, slet ikke får modspil fra forskere, ansvarlige politiske beslutningstagere eller fra medieverdenen.

Lige så bekymrende er det, at stort set ingen journalister og meningsdannere gør sig ulejlighed med at påpege de økonomiske og dermed velfærdsmæssige og sociale konsekvenser, der følger ved at forpligte befolkningen i alverdens lande på stadigt nye reduktioner af CO2.

Hvorfor er der praktisk talt ingen, der protesterer over, at store dele af verdens befolkning nu skal lære at tilpasse sig den fattigdom, som Kyoto-aftalen medfører? Findes der virkelig en god begrundelse for, at velfærdsskabelse gennem industrialisering skal ofres til fordel for den mildt sagt absurde ambition om at regulere på den gennemsnitlige globale temperatur?

Bragt første gang 17. marts 2005 i Jyllands Posten

Læs også Internt brev fra finansministeren afslører uenighed om klimapolitikken

besøg også:
http://www.copenhagenclimatechallenge.org/

http://www.coin.dk/default.asp?aid=895

cons

http://s-espersen.blogspot.com/2009/12/its-climategate-christmas.html

Permanent link

11/03/08

På besøg i det offentlige system

Permanent link Af Kategori: Simon EspersenSimon Espersen, 18:09:23, Kategorier: Ejendomsret, Ayn Rand, COIN, Atlas Shrugged, Simon Espersen,

Undertegnede besøgte i går Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor jeg holdt en times foredrag om forfatter-filosoffen Ayn Rand og vækstskaberes tankegang, sådan som hun promoverer tankegangen i sine bøger.

Centralt i tankegangen hos Ayn Rand står hendes syv dyder, som er rationalitet, uafhængighed, ubestikkelighed, ærlighed, retfærdighed, produktivitet og stolthed. Disse dyder præsenteres i bogen ”Atlas Shrugged”. I løbet af foredraget blev det forsøgt at overtale publikum til at købe og læse bogen for at forstå disse dyder til bunds, hvilket er noget der tager flere år.

Da flertallet af tilhørerne ikke kendte Rand i forvejen blev der brugt en del tid på at præsentere hendes forfatterskab i bredere forstand, for at formidle konteksten og afsættet for Rands dyder og værdier. Havde der været mere tid, end hvad, der var afsat, ville der være blevet læst højt af Rands hovedværk. Blandt andet er følgende citat fra en af hovedpersonerne i Atlas Shrugged relevant for den vækstskabende tankegang:

”At drive handel ved hjælp af penge er grundloven for hæderlige mennesker. Penge hviler på den grundsætning, at hver mand er ejer af sin hjerne og sit arbejde. Penge tillader ingen magt at fastsætte værdien af ens arbejde undtagen det frivillige valg hos den, der er villig til at bytte sit arbejdes resultat med én. Penge tillader én at få det for sine varer og sit arbejde, som de er værd for dem, der køber dem – men ikke mere. Penge tillader ingen handelsaftaler undtagen dem, der efter de handlendes frie skøn er til gensidig gavn. Penge kræver af én den erkendelse, at mennesker skal arbejde til deres eget gavn, ikke til deres skade, arbejde for at vinde og ikke for at tabe – erkendelsen af, at mennesker ikke er lastdyr, der er født til at bære vægten af ens elendighed – at man må tilbyde dem værdier ikke sår – at det fælles bånd mellem mennesker ikke er udveksling af lidelse, men af varer. Penge kræver, at man ikke sælger sin svaghed til menneskers dumhed, men sit talent til deres fornuft. Penge kræver, at man ikke køber det ringeste, der tilbydes, men det bedste, éns penge kan finde. Og når mennesker lever af handel – med fornuften og ikke magten som deres endelige dommer – er det det bedste produkt, der sejrer, den bedste præstation, den mand med den bedste dømmekraft og den største dygtighed – og det omfang, hvori et menneske kan producere, er omfanget af hans løn. Dette er loven for den tilværelse, hvis redskab og symbol er penge. Er det det, De anser for ondt?” – Francisco D’Anconia.

Artikler om Ayn Rand og hendes arbejde – med en introduktion til forfatteren

Atlas Shrugged udkommer atter på dansk.

Permanent link

18/02/08

COIN besøgte Liberalisterne i København

Permanent link Af Kategori: Simon EspersenSimon Espersen, 12:52:56, Kategorier: Liberalisterne, COIN, Simon Espersen,

Undertegnede leverede et politisk oplæg hos Liberalisterne den 11. februar i Kulturhuset i Indre by i forbindelse med en lokal generalforsamling. Hovedbudskabet, der blev gentaget igen og igen, var at et politisk parti måtte have et klart defineret værdigrundlag. Pointen i denne henseende var så, at ”rigtige liberalister er rettighedsliberalister”. Afsættet for det politiske indspark var i øvrigt et indlæg skrevet i Nyhedsmagasinet RÆSON sidste år (link nedenunder). COIN (undertegnede) forærede på samme tid omkring 20 stk. af Saxo Banks genoptryk af Ayn Rands bog ”Atlas Shrugged” til Liberalisterne.

LÆS: En plan for Liberalisterne: til angreb på Venstre

BESØG: Liberalisterne

AKTUEL KOMMENTAR: Lad os få et principparti

Permanent link

11/11/07

Et partipolitisk uafhængigt bidrag til stemmevejledning

Permanent link Af Kategori: Simon EspersenSimon Espersen, 14:34:15, Kategorier: Simon Espersen,

Længere kommentarer, artikler og debatindlæg samt også længere blogposteringer fra perioden 2004-2007 forfattet af undertegnede er nu blevet indekseret. Ialt findes p.t. 220 indlæg indekseret ved hjælp af lidt under 400 søgeord.

De mest anvendte søgeordskategorier er i skrivende stund Socialisme (29), Miljøbevægelsen (26), Ejendomsret (23), EU (22), Kultur (22), Beskatning (19), Frihedsrettigheder (19), Energipolitik (18), Rationalitet (18), Sundhed (17), Klima (16), Markedsøkonomi (16), Kapitalisme (15), Kollektivisme (15), Religion (15), Islam (14), Værdier (14), Ayn Rand (13), EU-traktat (12), Velstandsskabelse (12), FN (11), Konservative (11), Medier (11), Venstrefløj (10), Altruisme (9), Egeninteresse (9) , Forandringer (9), Frihed (9), George Reisman (9), Mellemøsten (9) samt Velstand (9).

Læs mere på: http://s-espersen.blogspot.com

Permanent link